MOKAMŲ ASPĮ PASLAUGŲ KAINOS

Mokamų gydymo paslaugų teikimo tvarka reglamentuota Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. Liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 “Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (Žin. 1999, Nr.67-2175)

Tikslias kainas sužinosite atvykę į kliniką arba paskambinę telefonu: +370 441 54939